SVENSKA
CAIRNTERRIERKLUBBEN
- Rasklubb inom Svenska Kennelklubben -

 

STYRELSEN

LOKALAVDELNINGAR

MEDLEMSKAP

HISTORIK

RASSTANDARD

VALPHÄNVISNING

UPPFÖDARE A-Ö

AVELSUPPLYSNING

TRIMMARE

CAIRNBLADET

ÅRSBOKEN

UTSTÄLLNING

ÖVRIGA TÄVLINGAR

UTMÄRKELSER

FOTOGALLERI

ANSLAGSTAVLA

ONLINESHOP

LÄNKAR

STARTSIDA


SPONSORER

 

Min bild
  Vill du ha din hundbild med som "min bild"  på denna sida ?
Din bild är även välkommen som bidrag till fotogalleriet.
Skicka in den till webbmaster !

NU kan du beställa nästa års CAIRNALMANACKA från kassören.
Kommer även att läggas ut på webb-shopen inom kort.
Den kostar 60:- plus ev porto.

ERBJUDANDE TILL ALLA UPPFÖDARE !

Alla cairnuppfödare som är medlemmar i klubben erbjuds i år att julannonsera i Cairnbladets julnummer till halva priset !
För att detta ska gälla ska färdigt annonsmanus vara insänt till redaktören och annonsen betald senast vid manusstopp 1 november.
--------------------------------

OBS ! Förlängd anmälningstid till Terrierderby till 3 november !

_______________________

VIKTIG information angående förändring i reglerna för aktivitetsdiplom samt policy för lokalavdelningarnas möjligheter till ekonomiskt bidrag.
För aktiviteten utställning har meritkravet nu sänkts till kvalitetspriset Very Good.
Statuter i sin helhet finns under Anslagstavlan. Där finns nu även de nya statuterna för klubbens utmärkelser vilka gäller fr o m 2015-01-01.
Policy för ekonomiskt bidrag för Lokalavdelning finns här.

_____________________

Under året kommer en ny mätning av våra hundars storlek att genomföras.
För mer information klicka här.

__________________________


SKK-Info om bl a 
OBS ! Ny information om mindre inavel i Sverige,
utställningsförbud för kastrerad hund .
Nya avtal för uppfödare, vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf, skäll inte på hunden,
ny fästingsort, etiska regler m.m. FINNS UNDER ANSLAGSTAVLAN

______________________________

Bidrag till CTK:s hemsida skickas till Webbmaster
Layout och copyright på denna hemsida tillhör Svenska Cairnterrierklubben.