AGILITY

Agility


POÄNGRÄKNING FÖR ÅRETS AGILITYCAIRN


Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta sammanlagda poäng.
40% av de startande i klassen med max 10 totalfel, får tillgodoräkna sig poäng enligt nedanstående tabell.
Antalet startande måste framgå på redovisningen.
poäng utdelas endast i officiella klasser.


PLACERING

1:a

2:a

3:a

4:a

5:a

6:a

7:a

8:a

9:a

10:a

11:a

Poäng i klass 1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Poäng i klass 2

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

15

poäng i klass 3

140

130

120

110

100

910

80

70

60

50

25
.


Vid lika poäng avgörs vinnaren genom högsta enskilda poäng