VILTSPÅR

Viltspår


Ny information om Viltspår -KM = Lokalavdelavdelning / Cairn i Väst 


Cairnterrier klubben sponsrar med Championatrosetter till alla SeVch 2020.
Rosetterna kan köpas till självkostnadspris + porto av de som erövrat SeVch
tidigare år , det är vår sekreterare Ewa Lunden som har hand om dem. 
secretary@cairnterrier.se POÄNGRÄKNING FÖR ÅRETS VILTSPÅRSCAIRN

 För att tävla om utmärkelsen så krävs medlemskap i Svenska Cairnterrierklubben
 av såväl  hundens förare som ägare.
 Vem som är förare framgår av resp. provkontroll.

 Ansökan om utmärkelsen ska insändas till klubbens sekreterare senst 31/12 2019

 Poängräkning :

 10 poäng för GK  ( Godkänt Anlag)

   5 poäng för tredje pris

 10 poäng för andra pris

 15 poäng för första pris

 10 poäng extra för ett HP

 10 poäng extra till provbästa hund då arrangerande klubb anordnar.


 Minst 10 hundar måste deltaga vid tävlan om provbästa hund
 för att extra poäng ska få räknas.


 Exempel på poängberäkning:

 15 poäng första pris, Hp 10 poäng, prov bästa 10 poäng = totalt 35 poäng
 Max 7 starter får räknas.
 Startar man fler gånger räknas de tävlingarna där man uppnått de högsta poängen.
 Poäng får räknas 2 ggr. för samma domare.
 Om två eller fler hundar får samma poäng
 räknas den hund med minst antal starter som vinnare.
 Går det fortfarande inte att skilja hundarna åt så räknas hundarnas indviduella
 tävlingspoäng ihop.
 Den hund som uppnått högst totalpoäng räknas som vinnare.
 Går det fortfarande inte att skilja hundarna åt delas utmärkelsen.