VIKTIG INFORMATION

Cairnterrier klubben

  Ansluten till Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubben

Länkar och dokument för vikig information

Mindre arrangemang tillåts från 1 juni.

Stora utställningar och tävlingar kräver oftast lång framförhållning.
Centralstyrelsen (CS) har gjort bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och det kräver att CS redan nu måste lämna besked om hur utställnings- och tävlingsverksamheten ska kunna hanteras för sommarmånaderna.

I det senaste sammanträdet med CS, genomfört som digitalt möte, togs beslut om klubbverksamheten från och med 1 juni.

Ett av besluten var att ställa in alla länsklubbsutställningar till och med 31 augusti.
Skälen till detta ställningstagande är att dessa utställningar kräver lång framförhållning och samlar tusentals deltagare.
I övrigt blir huvuddraget i beslutet att vi anpassar SKKs verksamhet till de regler som gäller i samhället.
Det gäller att inga offentliga tillställningar med fler än 50 personer är tillåtna, detta inkluderar naturligtvis också arrangörens funktionärer.

CS menar också att de aktiviteter som kommer att göras i huvudsak är av lokal natur med en begränsning av resande till aktiviteten och företrädesvis utomhus.

Folkhälsomyndigheten uppmanar fortfarande till att vi ska undvika fester och kalas, att vi bara ska resa om det är nödvändigt, hålla avstånd och tvätta händerna.
Till detta kommer rådet att de som är över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter och undvika platser där människor samlas.

Tyvärr så kommer våra planerade avel/uppfödarmöten att ställas in.

Styrelsen och avelskommittén har bestämt att vi får ta hänsyn till de råden som vi får av övervägande

personer ang. smittrisken av Corona.
Vi hoppas att vi kan planer nya möten till hösten.

Styrelsen ber också lokalavdelningarna att tänka på om de också ska avvakta med sina aktiviteter för tillfället och försöka planera in dem senare i år.

Vi försöker hitta en lösning på hur vi kan gå vidare med att få svar på våra frågor av uppfödare ang. RAS som ska vara klar i år.

  

 Information från styrelsen  2019


Det har kommit till styrelsens kännedom att det i sociala medier föreligger förvirring
bland vissa uppfödare kring poängberäkningen för Årets Utställningscairn och Årets BIM-cairn.

Årsmötet antog tidigare i år en motion att återinföra tävlingen enligt det gamla poängsystemet,
det vill säga det poängsystem som använts i många år tidigare.

Vi tackar den uppmärksamme läsare som såg att det blivit fel på en av siffrorna för årets BIM
och vi ber om ursäkt för det.

Den som vill delta i den här, eller andra tävlingar, om klubbens utmärkelse skickar själv in sitt uträknade resultat till klubbens sekreterare, före den 31 december.

Om någon känner sig manad att löpande hålla räkning under året är klubben alltid intresserad
av frivilliga. 


Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida, det går även att skrolla i listen.

Klicka i högra hörnan så öppnar sig dokumentet på en annan sida , det går även att skrolla med listen

© cairnterrierklubben 

 Webbdesigner : Monica Johansson
                               Jan-Inge Johansson